Drukuj

Misja

MISJA

PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE 

Profesjonalnie i praworządnie pełnimy służbę publiczną realizując zadania administracji rządowej powierzone Wojewodzie Podkarpackiemu.

 

Rzeszów, październik 2016 r.

 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

(-)

Marcin Zaborniak