Zarządzenie nr 139/17 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie