Zarządzenie nr 143/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie