Zarządzenie nr 144/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie