Biuro Wojewody

Dyrektor Biura

Karolina Bogusz

 

Sekretariat:

tel.: (17) 867-19-04

fax: (17) 867-19-50

e-mail: bw@rzeszow.uw.gov.pl

nr pokoju: 259

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

 • przygotowywanie programów pobytu przyjmowanych przez Wojewodę członków Rządu RP, delegacji zagranicznych i innych oficjalnych gości oraz koordynacja realizacji tych programów,
 • przygotowywanie i koordynacja realizacji harmonogramów spotkań, konferencji, narad Wojewody i Wicewojewody,
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wojewody i Wicewojewodów, w tym przygotowywanie okolicznościowych przemówień, życzeń, listów gratulacyjnych itp.,
 • prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Wojewody i Wicewojewody,
 • realizowanie zadań służby prasowej Wojewody,
 • inicjowanie i realizacja współpracy Wojewody z administracjami regionów partnerskich,
 • współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami okołobiznesowymi w kraju i za granicą,
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Wojewody i jego przedstawicieli w pracach: Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej, a w szczególności działającej w jej ramach Komisji ds. Współpracy Transgranicznej oraz Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej,
 • współpraca z organami wojewódzkiej administracji zespolonej oraz jednostkami podporządkowanymi Wojewodzie w zakresie nawiązywania i prowadzenia przez nie różnych form współpracy międzynarodowej, a w szczególności kontaktów z partnerami zagranicznymi opierających się na podpisanych dokumentach współpracy,
 • koordynowanie działań prowadzonych w Urzędzie w ramach współpracy zagranicznej Wojewody,
 • koordynowanie i podejmowanie działań związanych z zapewnieniem kompleksowej obsługi klienta w Urzędzie,
 • występowanie przez Wojewodę do Prezydenta RP o nadanie orderów lub odznaczeń.

Historia zmian:

 • 22 sierpnia 2016, godz. 08:25, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×