Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Grażyna Podgórska

Sekretariat:

tel.: (17) 867-19-16

fax: (17) 867-19-50

e-mail: gk@rzeszow.uw.gov.pl

nr pokoju: 515

Do zadań Inspekcji należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 • kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:
  • zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego,
  • posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • kontroli działania administracji geodezyjnej i kartograficznej:
  • marszałka województwa, wykonującego zadania przy pomocy geodety województwa,
  • starosty, wykonującego zadania przy pomocy geodety powiatowego,
 • współdziałania z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
 • przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • wyrażania opinii o przygotowaniu gminy do przyjęcia zadań z zakresu geodezji i kartografii.
 • działania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organu pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • działania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organu wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (geodety województw, geodety powiatowego, geodety gminnego).

  Linki rekomendowane:

  Nadzór geodezyjny i kartograficzny – pozostałe informacje

Historia zmian:

 • 3 października 2017, godz. 07:55, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×