Wydział Infrastruktury

Dyrektor Wydziału

Krzysztof Sopel

Zastępca Dyrektora Wydziału

Marta Jakowska

Sekretariat:

tel.: (17) 867-19-12

fax: (17) 867-19-50

e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

nr pokoju: 356a

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 • planowania i realizacji inwestycji w obszarze przejść granicznych oraz realizacja zadań Wojewody wynikających z art. 17 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,
 • nadzoru komunikacyjnego:
  • nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków szkolenia techniki jazdy, komisji egzaminacyjnych do sprawdzenia kwalifikacji,
  • nad organizacją i zarządzaniem ruchem na drogach publicznych oraz wewnętrznych w strefach zamieszkania,
  • dotyczącego infrastruktury transportowej,
  • związanego z realizacją zadań Wojewody w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie,
 • orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej,
 • planowania przestrzennego,
 • budownictwa drogowego i kolejowego,
 • nadzoru, analiz i desygnacji, w szczególności w sferze:
  • nadzoru nad bieżącą działalnością Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej,
  • realizowanych zadań w zakresie desygnacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
 • współpracy transgranicznej, w sferze:
  • realizowania zadań Krajowego Kontrolera w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w zakresie wynikającym z Porozumienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Wojewodą Podkarpackim z dnia 21 października 2015 r.,
  • realizowania zadań Kontrolera pierwszego stopnia w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie wynikającym z Porozumienia Ministra Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Podkarpackim z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Historia zmian:

 • 7 stycznia 2019, godz. 12:56, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie