Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor Wydziału

Roman Michalczak

Zastępca Dyrektora Wydziału

Krzysztof Mędrygał

Sekretariat:

tel.: (17) 867-19-08

fax: (17) 867-19-50

e-mail: oa@rzeszow.uw.gov.pl

nr pokoju:  205

Do zadań Wydziału  należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
 • koordynowanie działań i prowadzenie spraw dotyczących zmian w podziale terytorialnym województwa oraz zmian dotyczących nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, a także związanych z przeprowadzaniem w gminach referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy,
 • koordynowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w tym dotyczących prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie,
 • koordynowanie działań i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką kadrami i funduszem wynagrodzeń, tworzeniem warunków funkcjonowania Urzędu, obsługi administracyjno-gospodarczej, finansowo-księgowej, socjalnej i bhp, w tym:
  • nabór kandydatów do pracy w Urzędzie,
  • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Urzędu,
  • opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i dokonywaniem analizy oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • prowadzenie spraw w zakresie informatyzacji Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego i kancelarii Urzędu.

Historia zmian:

 • 2 stycznia 2019, godz. 07:35, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×