Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dyrektor Wydziału

Irena Kozimala

Zastępca Dyrektora Wydziału

Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Sekretariat:

tel.: (17) 867-19-15

fax: (17) 867-19-50

e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl

nr pokoju: 328

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:
• wydawania dokumentów paszportowych,
• wydawania zaproszeń dla cudzoziemców,
• legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, wydawania im zezwoleń na pracę oraz uznawania za repatrianta,
• potwierdzania posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego, uznawania cudzoziemców za obywateli RP,
• nadzoru nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk, wydawaniem dowodów osobistych, zgromadzeniami publicznymi,
• przyjmowania powiadomień od władz kościelnych jednostek organizacyjnych dotyczących zmiany ich nazw, granic, siedzib, struktury organizacyjnej, powołania, odwołania osoby pełniącej funkcje organu jednostki organizacyjnej,
• podejmowania działań na rzecz mniejszości narodowych, mających na celu rozwiązywanie ich problemów, respektowanie ich praw oraz przeciwdziałania naruszaniu tych praw.

Historia zmian:

  • 3 sierpnia 2020, godz. 07:33, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×