Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Artur Słowik

Kierownik Oddziału do spraw Administrowania Sprzętem Informatycznym i Telekomunikacyjnym w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel. (17) 867-15-38

 

Zakres pełnomocnictwa obejmuje w szczególności:
1) realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
2) opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe;
3) identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka;
4) przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
5) opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT o:
     a) wystąpieniu incydentów komputerowych,
     b) zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych itp.

 

Historia zmian:

  • 7 lipca 2017, godz. 09:47, użytkownik: Paweł Sierżęga
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×