Rzecznik prasowy

RZECZNIK PRASOWY

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

MICHAŁ MIELNICZUK

tel. (17) 867-12-52
fax (17) 867-12-66

             e-mail:  rzecznik@rzeszow.uw.gov.pl

 

Rzecznicy prasowi w urzędach organów administracji rządowej wykonują zadania z zakresu polityki informacyjnej Rządu.

Do zadań rzeczników prasowych należy w szczególności:

1) publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej,

2) organizowanie kontaktów publicznych organów administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Do zadań rzeczników prasowych należy również współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

W celu realizacji zadań, rzecznicy prasowi mogą żądać informacji od kierowników komórek organizacyjnych urzędu obsługującego organ administracji rządowej oraz od kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez dany organ administracji rządowej.

Do zadań rzecznika prasowego wojewody należy w szczególności:

1) wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez wojewodę, w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań wojewody,

2) przedstawianie stanowiska wojewody w sprawach należących do zakresu działania organu administracji rządowej w województwie,

3) komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych w zakresie zadań wojewody,

4) udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności wojewody oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez organ administracji rządowej w województwie, w tym zwłaszcza udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,

5) przekazywanie komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu.

 Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej. (Dz. U. Nr 4, poz. 36).

Historia zmian:

  • 1 września 2020, godz. 08:14, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×