Komunikat Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący naboru wniosków na budowę/rozbudowę/przebudowę/remont dróg lokalnych realizowanych w 2019 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Historia zmian:

  • 16 sierpnia 2018, godz. 09:09, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska